Předměty

Názvy předmětů co se objevují ve hře a inventáři. Názvy pište malými písmeny pokud se nejedná o vlastní jména - tj. tak, jako byste je psali v půlce věty! O samotném využití ve hře budeme teprve rozhodovat.

# en jp návrhy